ISO9001 - 2008

Nomaco Services AS

Overflatebehandling, stillas og prosjektservice

Overflatebehandling av stål
DETALJER
Overflatebehandling _

Vi leverer overflatebehandling av alle ståltyper og kvaliteter. Vi har moderne utstyr og våre ansatte har lang erfaring

Stillas Alustar
DETALJER
Stillas _

Nomaco tilbyr det patenterte aluminiums stillaset fra Alustar. Dette er et system som har forbedret produktiviteten, halvert vekten og økt styrken i forhold til tradisjonelle stålstillaser.

DETALJER
Prosjektservice og Mek. vedlikehold _

Nomaco leverer mekanisk vedlikehold og modifikasjon til offshore og landbasert industri

DETALJER
Anleggsservice _

Nomaco Services AS har fusjonert inn Radøy gjerdenett i sin portefølge, Radøy gjerdenett vil bli drevet som det tidligere er blitt gjort.

Om Nomaco

Nomaco Services ble etablert i 1995 med avdeling på Mongstad. Nomaco Services har et godt samarbeid med de andre bedriftene i samme eiergruppering, Miras Solutions, Valhall NGP og og Flora V&M

Nomaco har sine hovedsatsingsområder innen overflatebehandling, stillas, prosjektservice og annleggsservice.

Vi er lokalisert på Mongstad

Kart og veibeskrivelse

Litlås Industriområde 11
N-5954 Mongstad
Norway

x