HMS politikk

Et trygt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for verdiskapning. Vi arbeider for en sikker virksomhet og lav miljøpåvirkning. Gjennom våre mål og verdier er helse, miljø og sikkerhet etablert som en av de viktigste grunnpilarene:

  • Ingen personskader
  • Ingen ulykker
  • Ingen skal bli syke av å arbeide hos oss
  • Minimal påvirkning på ytre miljø

Et målrettet HMS arbeid er nødvendig for å oppnå sikker og effektiv drift. Vi arbeider kontinuerlig for å heve bevisstheten om og forankre betydningen av HMS i hele organisasjonen. De ansatte er vår viktigste ressurs i å nå våre mål. Et trygt og godt arbeidsmiljø gjør Nomaco Services AS til en foretrukken arbeidsgiver.

Det forebyggende arbeidet har høy prioritet for å hindre skade på mennesker, utstyr og miljø.

Kvalitetspolitikk

Nomaco Services AS har et kvalitetssystem som er sertifisert ihht ISO 9001-2015. Vi skal ha kvalitet i alt vi gjør! Alle ansatte skal være innforstått med kravene til kvalitet. Alle har ansvar for kvalitet på eget arbeid og skal bidra til utvikling og forbedring.

Kunder - Vi skal levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundenes krav og forventninger. Vi legger stor vekt på tilgjengelighet, fleksibilitet og pålitelighet.

Leverandører - Gjennom et tett samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere skal vi sammen arbeide med kontinuerlig forbedring for å nå våre kvalitetsmål.

Ledelsen - Ved å fokusere på HMS, våre verdier, menneskelige ressurser og kompetanseheving, skal ledelsen legge forholdene til rette for trivsel, effektivitet og lønnsomhet. Ledelsen skal sikre god kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samfunnet forøvrig.

Nomaco Services er lokalisert i Bergen, men tilbyr sine tjenester i hele Hordaland. Sertifiseringer: ISO 9001:2015, Achilles, Startbank og EPIN

personvern | cookies | sidekart

Design: Absoluttweb AS

lukk

Send henvendelse

Vi svarer på alle henvendelser innen 1 arbeidsdagDu kan også ringe eller sende epost

+47 56 34 34 34
post@nomaco.no

Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar